Kế hoạch sử dụng nguồn vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân

Thứ sáu - 05/08/2022 03:36
Căn cứ công văn 1050/SGDĐT-KHTC ngày 08/07/2021 của Sở GD&ĐT Hà Giang Về việc chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong năm học 2021-2022;
SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT
HUYỆN XÍN MẦN
                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
Số: 164/KH-NTrXM Xín Mần, ngày 05 tháng 08 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Sử dụng nguồn vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân
Năm học 2021 - 2022


          Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 “Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
         Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT- BGĐDT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD và ĐT về việc ban hành Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống Quốc dân;
         Căn cứ Công văn 2151/UBND-VHXH ngày 07/07/2021 của Sở Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Giang Về việc chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực
giáo dục, đào tạo trong năm học 2021-2022;
          Căn cứ công văn 1050/SGDĐT-KHTC ngày 08/07/2021 của Sở GD&ĐT Hà Giang Về việc chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong năm học 2021-2022;
          Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu cần có về cơ sở vật chất của nhà trường
năm học để thực hiện các hoạt động giáo dục;
Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Xín Mần xây dựng Kế hoạch sử dụng tài trợ của các tổ chức, cá nhân năm học 2021 – 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp nhận tài trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân cho nhà trường để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục.
- Việc tiếp nhận và quản lý sử dụng theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả đúng mục đích và không để thất thoát lãng phí.
- Việc sử dụng ủng hộ được công khai nhằm có cơ sở vật chất tốt cho các phòng học đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh và học sinh.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
  1. Quy trình thực hiện sử dụng
- Nhà trường đã ra quyết định thành lập tổ tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ.
- Công khai số kinh phí tiếp nhận bằng tiền, hiện vật của các tổ chức cá nhân đã ủng hộ (15 ngày trước khi sử dụng).
- Căn cứ kế hoạch số 17/KH-NTrXM ngày 22 tháng 11 năm 2021 về việc Vận động tài trợ năm học 2021 – 2022 và số kinh phí nhận được nhà trường xây dựng chi tiết các hạng mục sử dụng.
- Niêm yết công khai kế hoạch sử dụng nguồn tài trợ trên hệ thống bảng tin và trang Web của nhà trường.
- Hoàn thiện thủ tục mua bán theo đúng nguyên tắc tài chính, theo dõi đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán, thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng và vào sổ theo dõi tài sản của nhà trường.
2. Nội dung sử dụng.
- Tổng số hiện vật được tài trợ: không
- Tổng số kinh phí được tài trợ: 58.900.000đ
- Sử dụng kinh phí cụ thể như sau: Lắp hệ thống camera an ninh trường học
STT           Nội dung                                          Số lượng Đơn giá Thành tiền
1     Camera IP hồng ngoại (màu)                            16                                     1.300.000đ                   20.800.000đ                  
2      Đầu ghi 16 cổng 01           3.500.000đ 3.500.000đ
3      Ổ cứng lưu trữ 2Tb 01           1.600.000đ 1.600.000đ
4      Nguồn cấp 02            700.000đ 1.400.000đ
5     Dây tín hiệu (m) 1000             14.000đ 14.000.000đ
6      Tivi LG Smart 4K 55 inch 01       12.900.000đ 12.900.000đ
7     Ổ, dây, bảng điện 03           500.000đ            1.500.000đ         
7     Công lắp 16          200.000đ 3.200.000đ
Tổng     58.900.000đ

Đơn vị thi công, lắp đặt: Cửa hàng showroom công nghệ số
Địa chỉ: Tổ 11, phường Trần Phú, TP. Hà Giang, Hà Giang.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Bộ phận tiếp nhận tài trợ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, biên lai tài chính và hướng dẫn nhà tài trợ các thủ tục tài trợ, tiếp nhận theo đúng quy định của Thông tư 16/2019/TT-BGD ĐT ngày 03/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự ưu tiên trong việc sử dụng các khoản tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà trường.
- Thực hiện quản lý, sử dụng, công khai, minh bạch các khoản tài trợ theo quy định  Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
- Nhà trường thực hiện việc công bố và niêm yết công khai kế hoạch trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà tài trợ và phụ huynh học sinh.
- Tuân thủ đúng mục đích đề ra, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục; công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
- Các sản phẩm từ nguồn tài trợ được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Kinh phí tiếp nhận từ nhà tài trợ được theo dõi đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán, sổ quản lý tài sản của nhà trường.
        
Trên đây là Kế hoạch sử dụng tài trợ của các tổ chức, cá nhân năm học 2021 - 2022 của trường PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần./.

 
 Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- BGH;
- Ban đại diện CMHS;
- Website nhà trường;
- Lưu VT.
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 

 
 
                                                                               Nguyễn Thị Ngân 

Tác giả: BAN BIÊN TẬP

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây